Asset 71e

Huisartsenpost Oost-Brabant voor spoed. Partner van de Eerstelijn

Missie

Buiten kantooruren zorgt Huisartsenposten Oost-Brabant voor de patiënten van de huisartsen in de regio.

Wij zijn altijd bereikbaar voor medische vragen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. U bepaalt of u contact opneemt met de huisartsenpost. Als het nodig is wordt er een consult of visite ingepland, of dragen wij u over aan een andere professional. Vaak kunnen we telefonisch al een goed advies geven. Als het kan wachten tot de eerstvolgende werkdag wordt u terugverwezen naar uw eigen huisarts.

Huisartsenposten Oost-Brabant
Bij spoed helpen wij u direct

Zo werkt het!

U belt, en dan?

Wanneer u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig heeft, belt u de huisartsenpost. Woont u in of rond Eindhoven, Geldrop of Helmond dan belt u 088 876 5151. Woont u in of rond ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden of Zaltbommel dan belt u 088 876 5050.

U krijgt een goed opgeleide triagist/doktersassistent aan de lijn die zorgt dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Bij voorkeur belt de patiënt zelf. Belt u voor iemand anders, zorg dan dat u alle patiëntgegevens bij de hand heeft.

De juiste hulp

In een kort gesprek geeft u de triagist de gegevens die nodig zijn om de juiste hulp te bieden. Afhankelijk van uw situatie is dit:

Deze informatie is nodig voor de juiste hulp. De triagist vraagt onder andere naar de volgende patiëntgegevens:

Naam  |  Geboortedatum  |  Adres  |  Telefoonnummer  |  De naam van de huisarts van de patiënt  |  Burger Service Nummer  |  Zorgpas of verzekeringspolis  |  Medicijngebruik patiënt

Bezoek aan de huisartsenpost

Als telefonisch advies niet volstaat, maken we een afspraak voor een consult op de post of voor een visite.

Informatie naar uw eigen huisarts

Als u contact hebt gehad met de huisartsenpost, geven wij dit door aan uw eigen huisarts. Zo weet deze wat er aan de hand is en wat wij voor u hebben gedaan.